Phím tắt căn bản trong Microsoft Word

Trong bài viết dưới đây DUY KHANG sẽ tổng hợp lại các phím tắt căn bản tiện lợi trong quá trình soạn thảo văn bản trên Microsoft Word.

Làm việc trên toàn tập tin

 

Tạo tập tin mới Ctrl + N
Mở tập tin Ctrl + O
Đóng tập tin Ctrl + W
Lưu tài liệu  Ctrl + S
Lưu tài liệu với tên mới – Save as F12
Thoát khỏi Word Alt + F4
Tìm một từ, một nhóm từ  Ctrl + F
Lặp lại tìm kiếm Alt + Ctrl + Y
Tìm và thay thế (nhóm) từ  Ctrl + H
Di chuyển đến trang, bookmark, footnote, các vị trí chỉ định khác… Ctrl + G
Di chuyển trở về trang, bookmark, footnote, các vị trí chỉ định khác… Alt + Ctrl + Z
Hủy bỏ thao tác đang thực hiện ESC
Hủy bỏ thao tác vừa thực hiện Ctrl + Z
Phục hồi thao tác vừa thực hiện Ctrl + Y
Hiển thị màn hình ở chế độ Normal Alt + Ctrl + N
Hiển thị màn hình ở chế độ Page Layout Alt + Ctrl + P
Chuyển qua lại giữa tập tin chủ và con Ctrl + \

Các phím đặc biệt

Ngắt đoạn để chuyển sang một đoạn mới Enter
Ngắt dòng, chuyển sang một dòng mới và vẫn ở trong đoạn Shift + Enter
Kích hoạt thanh công cụ chuẩn Alt, F10
Xóa kí tự bên phải điểm chèn Del
Xóa kí tự bên trái điểm chèn Backspace
Bật/Tắt chế độ chèn Insert

Di chuyển trong tập tin 

Sang trái một kí tự
Sang phải một kí tự
Sang trái một từ Ctrl +
Sang phải một từ Ctrl +
Sang trái một ô (trong bảng) Tab
Lên một đoạn Ctrl +
Xuống một đoạn Ctrl +
Đến khung hoặc đối tượng trước đó Alt +
Đến khung hoặc đối tượng kế tiếp Alt +
Sang trái một cột (trong bảng) Ctrl +
Sang phải một cột (trong bảng) Ctrl +
Lên một dòng
Xuống một dòng
Lên đầu dòng Home
Xuống cuối dòng End
Lên đầu cửa sổ Alt + Ctrl + Page Up
Xuống cuối cửa sổ Alt + Ctrl + Page Down
Cuộn lên một trang màn hình  Page Up
Cuộn xuống một trang màn hình Page Down
Lên đầu trang màn hình Ctrl + Page Up
Xuống cuối trang màn hình Ctrl + Page Down
Lên đầu tập tin Ctrl + Home
Xuống cuối tập tin Ctrl + End
Đến vị trí điểm chèn khi đóng tập tin lần trước  Shift + F5

Định dạng đoạn văn bản

Ấn định khoảng cách dòng

Khoảng cách dòng đơn Ctrl + 1
Khoảng cách dòng đôi Ctrl + 2
Khoảng cách dòng rưỡi Ctrl + 5
Chèn dòng trắng trước một đoạn (điểm chèn đang ở trong đoạn) Ctrl + (Zero)
Hủy chèn dòng trắng trước một đoạn (điểm chèn đang ở trong đoạn) Ctrl + (Zero)

Canh lề và thiết lập dòng đầu đoạn

Canh trái Ctrl + L
Canh phải Ctrl + R
Canh giữa Ctrl + E
Canh đều hai bên Ctrl + J
Di chuyển tất cả các dòng của đoạn qua trái một bước Tab Ctrl + Shift + M
Di chuyển tất cả các dòng của đoạn qua phải một bước Tab, ngoại trừ dòng đầu tiên vẫn như cũ Ctrl + T
Di chuyển tất cả các dòng của đoạn qua trái một bước Tab, ngoại trừ dòng đầu tiên vẫn như cũ Ctrl + Shift +T
Hủy bỏ kiểu định dạng đoạn Ctrl + Q

Định dạng kiểu Style 

Áp dụng Style Normal Ctrl + Shift + N
Áp dụng Style Heading 1 Alt +Ctrl+1
Áp dụng Style Heading 2 Alt +Ctrl+2
Áp dụng Style Heading 3 Alt +Ctrl+3
Áp dụng Style List Ctrl + Shift + L

Định dạng kí tự

Thay đổi phông chữ và cỡ chữ

Thay đổi phông chữ Ctrl +Shift +F
Thay đổi cỡ chữ Ctrl + Shift + P
Tăng cỡ chữ lên kích thước kế tiếp Ctrl + Shift + >
Giảm cỡ chữ xuống kích thước kế tiếp Ctrl +Shift + <
Tăng cỡ chữ lên 1 point Ctrl + ]
Giảm cỡ chữ xuống 1 point Ctrl + [
Chuyển đổi tất cả thành chữ hoa Ctrl + Shift +A
Bật/tắt chế độ in đậm Ctrl + B
Bật/tắt chế độ in nghiêng Ctrl + I
Bật/tắt chế độ gạch dưới (nét đơn) Ctrl + U
Bật/tắt chế độ gạch dưới (nét đơn) (không gạch dưới các khoảng trắng) Ctrl + Shift + W
Bật/tắt chế độ gạch dưới (nét đôi)  Ctrl + Shift + D
Chuyển đổi dạng thức ẩn/không ẩn chữ Ctrl + Shift + H
Chuyển đổi tất cả khối chữ thành chữ thường Ctrl + Shift + K
Chuyển đổi gõ chỉ số dưới Ctrl + =
Chuyển đổi gõ chỉ số trên Ctrl + Shift + =

Hiệu chỉnh văn bản và hình ảnh

Chọn chữ và hình

Khi đánh dấu chọn văn bản bạn hãy giữ phím Shift ấn phím mũi tên để mở rộng hoặc thu nhỏ vùng chọn.

Để mở rộng vùng chọn

Qua phải một ký tự Shift + 
Qua trái một ký tự Shift + ←
Đến cuối từ Ctrl + Shift + 
Đến đầu từ Ctrl + Shift + ←
Đến cuối dòng Shift + End
Đến đầu dòng Shift + Home
Xuống 1 dòng Shift + ↓
Lên một dòng Shift + ↑
Đến cuối đoạn Ctrl + Shift + ↓
Đến đầu đoạn Ctrl + Shift + ↑
Xuống một màn hình Shift  + Page Down
Đến cuối tài liệu Ctrl + Shift + End
Đến đầu tài liệu Ctrl + Shift + Home
Chọn toàn tài liệu Ctrl + A

Xóa chữ và hình

Xóa một kí tự bên trái điểm chèn Backspace
Xóa một từ bên trái điểm chèn Ctrl + Backspace
Xóa một kí tự bên phải điểm chèn Del
Xóa một từ bên phải điểm chèn Ctrl + Del
Cắt khối từ được chọn vào Clipboard Ctrl + X

Sao chép và dán chữ, hình ảnh

Sao chép chữ, hình Ctrl + C
Dán chữ, hình Ctrl + V

Lời kết

Trên đây là bài viết tổng hợp các phím tắt căn bản trong Word. Việc ghi nhớ các phím tắt này không chỉ giúp việc soạn thảo văn bản trở nên nhanh chóng hơn mà còn giúp bạn trở nên chuyên nghiệp hơn rất nhiều!

Xem thêm bài viết: 8 mẹo hay khi dùng Windows 10 cực dễ nhớ

5/5 - (841417 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *